ข่าวประเสริฐ - Nasa Yuwe: Occidente

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียง 40 ตอนพร้อมรูปภาพ มีภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงพระคริสต์ และการสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและการสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: 38020
ความยาวของรายการ: 1:48:55
ชื่อภาษา: Nasa Yuwe: Occidente
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Cristo, Cristo pronto volverá [เพลง]

3:36

1. Cristo, Cristo pronto volverá [เพลง]

Introducción [คำแนะนำ]

0:36

2. Introducción [คำแนะนำ]

Cuadro 1

0:51

3. Cuadro 1 "Antes de la creación" [รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล]

Cuadro 2

0:46

4. Cuadro 2 "Dios habla" [รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า]

Cuadro 3

1:19

5. Cuadro 3 "La creación´ [รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง]

Cuadro 4

4:29

6. Cuadro 4 "Adán y Eva" [รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา]

Cuadro 5

2:54

7. Cuadro 5 "Caín y Abel" [รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล]

Cuadro 6

3:01

8. Cuadro 6 "El arca de Noé" [รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์]

Cuadro 7

2:58

9. Cuadro 7 "El diluvio" [รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก]

Cuadro 8

1:35

10. Cuadro 8 "Abraham, Sara e Isaac" [รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค]

Cuadro 9

1:30

11. Cuadro 9 "Moisés y la Ley de Dios" [รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า]

Cuadro 10

3:48

12. Cuadro 10 "Los diez mandamientos" [รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ]

Cuadro 11

1:36

13. Cuadro 11 "Sacrificios por pecados" [รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป]

Cuadro 12

3:01

14. Cuadro 12 "El ángel, María y José" [รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้]

Cuadro 13

2:04

15. Cuadro 13 "El nacimiento de Jesús" [รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู]

Cuadro 14

2:02

16. Cuadro 14 "Jesús como maestro" [รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์]

Cuadro 15

1:43

17. Cuadro 15 "Los Milagros de Jesús" [รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์]

Cuadro 16

2:43

18. Cuadro 16 "Jesús es torturado" [รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์]

Cuadro 17

2:27

19. Cuadro 17 "Jesús muere" [รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน]

Cuadro 18

2:14

20. Cuadro 18 "La resurrección" [รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Cuadro 19

1:48

21. Cuadro 19 "Tomás cree" [รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ]

Cuadro 20

3:01

22. Cuadro 20 "La ascensión" [รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

Secase la hierva [เพลง]

2:16

23. Secase la hierva [เพลง]

Anuncios [คําแนะนํา]

0:10

24. Anuncios [คําแนะนํา]

Music

2:16

25. Music

Cuadro 21

1:59

26. Cuadro 21

Cuadro 22

3:58

27. Cuadro 22

Cuadro 23

1:11

28. Cuadro 23

Cuadro 24

2:37

29. Cuadro 24

Cuadro 25

2:09

30. Cuadro 25

Cuadro 26

1:22

31. Cuadro 26

Cuadro 27

2:16

32. Cuadro 27

Cuadro 28

1:42

33. Cuadro 28

Cuadro 29

2:29

34. Cuadro 29

Cuadro 30

2:19

35. Cuadro 30

Cuadro 31

2:12

36. Cuadro 31

Cuadro 32

1:38

37. Cuadro 32

Cuadro 33

5:18

38. Cuadro 33

Cuadro 34

4:13

39. Cuadro 34

Cuadro 35

2:41

40. Cuadro 35

Cuadro 36

3:38

41. Cuadro 36

Cuadro 37

2:08

42. Cuadro 37

Cuadro 38

2:25

43. Cuadro 38

Cuadro 39

2:35

44. Cuadro 39

Cuadro 40

1:23

45. Cuadro 40

Music

3:36

46. Music

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2009 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?