ข่าวประเสริฐ - Nasa Yuwe: Occidente

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: 38020
ชื่อภาษา: Nasa Yuwe: Occidente

ความยาวของรายการ: 1:48:55

Cristo, Cristo pronto volverá [เพลง]

3:36

1. Cristo, Cristo pronto volverá [เพลง]

Introducción [คำแนะนำ]

0:36

2. Introducción [คำแนะนำ]

Cuadro 1

0:51

3. Cuadro 1 "Antes de la creación" [รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล]

Cuadro 2

0:46

4. Cuadro 2 "Dios habla" [รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า]

Cuadro 3

1:19

5. Cuadro 3 "La creación´ [รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง]

Cuadro 4

4:29

6. Cuadro 4 "Adán y Eva" [รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา]

Cuadro 5

2:54

7. Cuadro 5 "Caín y Abel" [รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล]

Cuadro 6

3:01

8. Cuadro 6 "El arca de Noé" [รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์]

Cuadro 7

2:58

9. Cuadro 7 "El diluvio" [รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก]

Cuadro 8

1:35

10. Cuadro 8 "Abraham, Sara e Isaac" [รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค]

Cuadro 9

1:30

11. Cuadro 9 "Moisés y la Ley de Dios" [รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า]

Cuadro 10

3:48

12. Cuadro 10 "Los diez mandamientos" [รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ]

Cuadro 11

1:36

13. Cuadro 11 "Sacrificios por pecados" [รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป]

Cuadro 12

3:01

14. Cuadro 12 "El ángel, María y José" [รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้]

Cuadro 13

2:04

15. Cuadro 13 "El nacimiento de Jesús" [รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู]

Cuadro 14

2:02

16. Cuadro 14 "Jesús como maestro" [รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์]

Cuadro 15

1:43

17. Cuadro 15 "Los Milagros de Jesús" [รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์]

Cuadro 16

2:43

18. Cuadro 16 "Jesús es torturado" [รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์]

Cuadro 17

2:27

19. Cuadro 17 "Jesús muere" [รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน]

Cuadro 18

2:14

20. Cuadro 18 "La resurrección" [รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Cuadro 19

1:48

21. Cuadro 19 "Tomás cree" [รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ]

Cuadro 20

3:01

22. Cuadro 20 "La ascensión" [รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

Secase la hierva [เพลง]

2:16

23. Secase la hierva [เพลง]

Anuncios [คําแนะนํา]

0:10

24. Anuncios [คําแนะนํา]

Music

2:16

25. Music

Cuadro 21

1:59

26. Cuadro 21

Cuadro 22

3:58

27. Cuadro 22

Cuadro 23

1:11

28. Cuadro 23

Cuadro 24

2:37

29. Cuadro 24

Cuadro 25

2:09

30. Cuadro 25

Cuadro 26

1:22

31. Cuadro 26

Cuadro 27

2:16

32. Cuadro 27

Cuadro 28

1:42

33. Cuadro 28

Cuadro 29

2:29

34. Cuadro 29

Cuadro 30

2:19

35. Cuadro 30

Cuadro 31

2:12

36. Cuadro 31

Cuadro 32

1:38

37. Cuadro 32

Cuadro 33

5:18

38. Cuadro 33

Cuadro 34

4:13

39. Cuadro 34

Cuadro 35

2:41

40. Cuadro 35

Cuadro 36

3:38

41. Cuadro 36

Cuadro 37

2:08

42. Cuadro 37

Cuadro 38

2:25

43. Cuadro 38

Cuadro 39

2:35

44. Cuadro 39

Cuadro 40

1:23

45. Cuadro 40

Music

3:36

46. Music

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2009 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง