How to Know God - Tabassaran

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

รหัสรายการ: 28681
ชื่อภาษา: Tabassaran

ความยาวของรายการ: 59:12

Сифте гаф (Вступительное слово) [คำแนะนำ]

1:29

1. Сифте гаф (Вступительное слово) [คำแนะนำ]

Сабпи гунагь (Первый грех) [The First Sin]

8:11

2. Сабпи гунагь (Первый грех) [The First Sin]

Авелин гъурбан (Жертва Авеля) [Abel's Sacrifice]

1:04

3. Авелин гъурбан (Жертва Авеля) [Abel's Sacrifice]

Авел йивну йик1уб (Убийство Авеля) [Abel's Murder]

0:37

4. Авел йивну йик1уб (Убийство Авеля) [Abel's Murder]

Каиндиз дебкку жаза (Наказание Каина) [Cain's Punishment]

0:56

5. Каиндиз дебкку жаза (Наказание Каина) [Cain's Punishment]

Дюнья штухьди ккидипуб ва Ибрагьимдин гъурбан (Потоп и жертва Авраама) [The Great Flood and Abraham's Sacrifice]

6:41

6. Дюнья штухьди ккидипуб ва Ибрагьимдин гъурбан (Потоп и жертва Авраама) [The Great Flood and Abraham's Sacrifice]

Мукьмин ара. (Музыкальная пауза) [Musical Interlude]

0:10

7. Мукьмин ара. (Музыкальная пауза) [Musical Interlude]

Жикъидиси Заанурин Гафнакан (Коротко о Слове Всевышнего) [A Short Description of God's Word]

2:15

8. Жикъидиси Заанурин Гафнакан (Коротко о Слове Всевышнего) [A Short Description of God's Word]

Марьямдин бай Иса - варидюньяйин Агъа (Марии сын Иисус - Господин вселенной) [Mary's son Jesus, Lord of All]

4:11

9. Марьямдин бай Иса - варидюньяйин Агъа (Марии сын Иисус - Господин вселенной) [Mary's son Jesus, Lord of All]

ИСАЙИЗ мяъли (Песня Иисусу) [Fizuli Mallaev, Jesus เพลง]

3:57

10. ИСАЙИЗ мяъли (Песня Иисусу) [Fizuli Mallaev, Jesus เพลง]

Иса бабкан хьуб. (Рождение Иисуса) [Birth and Childhood of Jesus]

1:47

11. Иса бабкан хьуб. (Рождение Иисуса) [Birth and Childhood of Jesus]

Жинар силариъ уч1вуб (Вхождение бесов в свиней) [Demons from a Man into Swine]

2:16

12. Жинар силариъ уч1вуб (Вхождение бесов в свиней) [Demons from a Man into Swine]

Исайин гафар (Иисуса слова) [Jesus Taught the People in Parables]

2:15

13. Исайин гафар (Иисуса слова) [Jesus Taught the People in Parables]

Исайин аьжал ва Думу ч1иви хьувал (Смерть Иисуса и Его воскресенье) [The Death and Resurrection of Jesus]

5:57

14. Исайин аьжал ва Думу ч1иви хьувал (Смерть Иисуса и Его воскресенье) [The Death and Resurrection of Jesus]

Исайин ифтикан шиир (Стихотворение про кровь Иисуса) [A บทกลอน about Jesus Blood]

0:46

15. Исайин ифтикан шиир (Стихотворение про кровь Иисуса) [A บทกลอน about Jesus Blood]

Иса фуж ву (Иисус кто)? Ккарагуб (молитва) [พระเยซูคือใคร? อธิษฐาน]

12:13

16. Иса фуж ву (Иисус кто)? Ккарагуб (молитва) [พระเยซูคือใคร? อธิษฐาน]

Ифтихьди марцц ап1бакан шиир (Сихотворение про очищение кровью) [A บทกลอน About the Cleansing Blood]

0:51

17. Ифтихьди марцц ап1бакан шиир (Сихотворение про очищение кровью) [A บทกลอน About the Cleansing Blood]

Азадваликан шиир (Стихотворение про освобождение) [A บทกลอน About Liberation/Freedom]

0:40

18. Азадваликан шиир (Стихотворение про освобождение) [A บทกลอน About Liberation/Freedom]

Азадваликан мяъли (Песня о освобождении) [Abdullah Mirzakerimov, A เพลง About Liberation]

2:47

19. Азадваликан мяъли (Песня о освобождении) [Abdullah Mirzakerimov, A เพลง About Liberation]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1999 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง