ข่าวประเสริฐ Reader - Krahn, Western

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

รหัสรายการ: 23090
ชื่อภาษา: Krahn, Western

ความยาวของรายการ: 1:28:44

คำแนะนำ

0:47

1. คำแนะนำ

An Angel Visits Mary Luke 1:26-38

3:06

2. An Angel Visits Mary Luke 1:26-38

The Birth of Jesus Luke 2:1, 3-20

4:23

3. The Birth of Jesus Luke 2:1, 3-20

The Boy Jesus in the Temple Luke 2:41-52

3:25

4. The Boy Jesus in the Temple Luke 2:41-52

John Baptizes Jesus Luke 3:21-22

1:01

5. John Baptizes Jesus Luke 3:21-22

Jesus Loves the Little Children Mark 10:13-16

1:30

6. Jesus Loves the Little Children Mark 10:13-16

Jesus Heals a Blind Man Mark 8:22-25

1:24

7. Jesus Heals a Blind Man Mark 8:22-25

The Lost Sheep Luke 15:1-7

2:07

8. The Lost Sheep Luke 15:1-7

Jesus Walks on Water John 6:16-21

1:31

9. Jesus Walks on Water John 6:16-21

คำแนะนำ

0:11

10. คำแนะนำ

The Poor Woman's Offering Mark 12:41-44

1:43

11. The Poor Woman's Offering Mark 12:41-44

A Bent-over Woman Luke 13:10-17

2:41

12. A Bent-over Woman Luke 13:10-17

Jesus Feeds 4,000 Men Matthew 15:29, 30, 32-39

3:26

13. Jesus Feeds 4,000 Men Matthew 15:29, 30, 32-39

The Greatest Commandment Matthew 22:35-40

1:39

14. The Greatest Commandment Matthew 22:35-40

Jesus Teaches about Love Matthew 5:43-48

2:16

15. Jesus Teaches about Love Matthew 5:43-48

Jesus Raises a Dead Boy to Life Luke 7:11-17

2:14

16. Jesus Raises a Dead Boy to Life Luke 7:11-17

The Unforgiving Servant Matthew 18:21-35

4:26

17. The Unforgiving Servant Matthew 18:21-35

The บุตรน้อยหลงหาย Luke 15:11-32

6:22

18. The บุตรน้อยหลงหาย Luke 15:11-32

Jesus Heals Ten Men Luke 17:11-19

2:06

19. Jesus Heals Ten Men Luke 17:11-19

Jesus Orders a Storm to Stop Luke 8:22-25

1:59

20. Jesus Orders a Storm to Stop Luke 8:22-25

Jesus and John the Baptist Matthew 3:1-17 part 1

0:24

21. Jesus and John the Baptist Matthew 3:1-17 part 1

Jesus and John the Baptist Matthew 3:1-17 part 2

2:53

22. Jesus and John the Baptist Matthew 3:1-17 part 2

Jesus and John the Baptist Matthew 3:1-17 part 3

1:20

23. Jesus and John the Baptist Matthew 3:1-17 part 3

Jesus Calls Simon, Andrew, James, and John Mark 1:16-20

1:33

24. Jesus Calls Simon, Andrew, James, and John Mark 1:16-20

Jesus Heals a Man Who Could Not Walk Mark 2:1-12

3:02

25. Jesus Heals a Man Who Could Not Walk Mark 2:1-12

The Parable of the Sower Luke 8:4-15

3:44

26. The Parable of the Sower Luke 8:4-15

Jesus Heals a Woman and a Girl part 1 Matthew 9:18-19

0:46

27. Jesus Heals a Woman and a Girl part 1 Matthew 9:18-19

Jesus Heals a Woman and a Girl part 2 Matthew 9:20-26

1:43

28. Jesus Heals a Woman and a Girl part 2 Matthew 9:20-26

The Good Samaritan Luke 10:25-37 and เพลง

4:37

29. The Good Samaritan Luke 10:25-37 and เพลง

The Great Supper Luke 14:15-24 part 1

0:32

30. The Great Supper Luke 14:15-24 part 1

The Great Supper Luke 14:15-24 part 2

2:13

31. The Great Supper Luke 14:15-24 part 2

The Pharisee and the Publican Luke 18:9-14

2:07

32. The Pharisee and the Publican Luke 18:9-14

The Greedy Rich Man Luke 12:13-21

2:38

33. The Greedy Rich Man Luke 12:13-21

Jesus Heals a Man Who Could Not Walk Luke 5:12-16

1:38

34. Jesus Heals a Man Who Could Not Walk Luke 5:12-16

A Woman Anoints Jesus Matthew 26:6-13

2:07

35. A Woman Anoints Jesus Matthew 26:6-13

The Raising of Lazarus 1 John 11:1-9a

1:48

36. The Raising of Lazarus 1 John 11:1-9a

The Raising of Lazarus 2 John 11:9b-39a

5:22

37. The Raising of Lazarus 2 John 11:9b-39a

The Raising of Lazarus 3 John 11:39b-45; สรุป

1:41

38. The Raising of Lazarus 3 John 11:39b-45; สรุป

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง