ข่าวประเสริฐ Reader - Krahn, Western

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

รหัสรายการ: 23090
ความยาวของรายการ: 1:32:05
ชื่อภาษา: Krahn, Western

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

คำแนะนำ

0:47

1. คำแนะนำ

An Angel Visits Mary ลูกา 1:26-38

3:06

2. An Angel Visits Mary ลูกา 1:26-38

The Birth of Jesus ลูกา 2:1, 3-20

4:23

3. The Birth of Jesus ลูกา 2:1, 3-20

The Boy Jesus in the Temple ลูกา 2:41-52

3:25

4. The Boy Jesus in the Temple ลูกา 2:41-52

ยอห์น Baptizes Jesus ลูกา 3:21-22

1:01

5. ยอห์น Baptizes Jesus ลูกา 3:21-22

Jesus Loves the Little Children มาระโก 10:13-16

1:30

6. Jesus Loves the Little Children มาระโก 10:13-16

Jesus Heals a Blind Man มาระโก 8:22-25

1:24

7. Jesus Heals a Blind Man มาระโก 8:22-25

The Lost Sheep ลูกา 15:1-7

2:07

8. The Lost Sheep ลูกา 15:1-7

Jesus Walks on Water ยอห์น 6:16-21

1:31

9. Jesus Walks on Water ยอห์น 6:16-21

คำแนะนำ

0:11

10. คำแนะนำ

The Poor Woman's Offering มาระโก 12:41-44

1:43

11. The Poor Woman's Offering มาระโก 12:41-44

A Bent-over Woman ลูกา 13:10-17

2:41

12. A Bent-over Woman ลูกา 13:10-17

Jesus Feeds 4,000 Men มัทธิว 15:29, 30, 32-39

3:26

13. Jesus Feeds 4,000 Men มัทธิว 15:29, 30, 32-39

The Greatest Commandment มัทธิว 22:35-40

1:39

14. The Greatest Commandment มัทธิว 22:35-40

Jesus Teaches about Love มัทธิว 5:43-48

2:16

15. Jesus Teaches about Love มัทธิว 5:43-48

Jesus Raises a Dead Boy to Life ลูกา 7:11-17

2:14

16. Jesus Raises a Dead Boy to Life ลูกา 7:11-17

The Unforgiving Servant มัทธิว 18:21-35

4:26

17. The Unforgiving Servant มัทธิว 18:21-35

The บุตรน้อยหลงหาย ลูกา 15:11-32

6:22

18. The บุตรน้อยหลงหาย ลูกา 15:11-32

Jesus Heals Ten Men ลูกา 17:11-19

2:06

19. Jesus Heals Ten Men ลูกา 17:11-19

Jesus Orders a Storm to Stop ลูกา 8:22-25

1:59

20. Jesus Orders a Storm to Stop ลูกา 8:22-25

คำแนะนำ

0:09

21. คำแนะนำ

Jesus and ยอห์น the Baptist มัทธิว 3:1-17

4:39

22. Jesus and ยอห์น the Baptist มัทธิว 3:1-17

Jesus Calls Simon, Andrew, ยากอบ, and ยอห์น มาระโก 1:16-20

1:34

23. Jesus Calls Simon, Andrew, ยากอบ, and ยอห์น มาระโก 1:16-20

Jesus Heals a Man Who Could Not Walk มาระโก 2:1-12

3:02

24. Jesus Heals a Man Who Could Not Walk มาระโก 2:1-12

The Parable of the Sower ลูกา 8:4-15

3:44

25. The Parable of the Sower ลูกา 8:4-15

Jesus Heals a Woman and a Girl มัทธิว 9:18-26

2:29

26. Jesus Heals a Woman and a Girl มัทธิว 9:18-26

The Good Samaritan ลูกา 10:25-37

3:41

27. The Good Samaritan ลูกา 10:25-37

The Great Supper ลูกา 14:15-24

2:53

28. The Great Supper ลูกา 14:15-24

The Pharisee and the Publican ลูกา 18:9-14

2:10

29. The Pharisee and the Publican ลูกา 18:9-14

The Greedy Rich Man ลูกา 12:13-21

2:39

30. The Greedy Rich Man ลูกา 12:13-21

Jesus Heals a Man with Leprosy ลูกา 5:12-16

1:39

31. Jesus Heals a Man with Leprosy ลูกา 5:12-16

A Woman Anoints Jesus มัทธิว 26:6-13

2:14

32. A Woman Anoints Jesus มัทธิว 26:6-13

The Raising of Lazarus 1 ยอห์น  11:1-45

8:46

33. The Raising of Lazarus 1 ยอห์น 11:1-45

I want to see the Light

3:53

34. I want to see the Light

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?