พระคำแห่งชีวิต 1 - Borana: Gabbra

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

รหัสรายการ: 12770
ความยาวของรายการ: 54:37
ชื่อภาษา: Borana: Gabbra

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Jesus, the Mighty One

3:08

1. Jesus, the Mighty One

Jesus Calms the Storm

1:43

2. Jesus Calms the Storm

Jesus Calms the Storm

2:01

3. Jesus Calms the Storm

The New Birth

3:29

4. The New Birth

ยอห์น 3:16-17

0:23

5. ยอห์น 3:16-17

อธิษฐาน is Talking to God

3:06

6. อธิษฐาน is Talking to God

The Two Roads

3:23

7. The Two Roads

โรม 3:23, 6:23

0:15

8. โรม 3:23, 6:23

Everyone Must Stand Before God

3:15

9. Everyone Must Stand Before God

Heaven and Hell

3:09

10. Heaven and Hell

Christ in You

3:38

11. Christ in You

The Christian's เพลง

3:24

12. The Christian's เพลง

Christ Our Victory

3:20

13. Christ Our Victory

How to Walk the Jesus Road

3:27

14. How to Walk the Jesus Road

I Hear the Welcome Voice

1:06

15. I Hear the Welcome Voice

โรม 10:9-11

0:32

16. โรม 10:9-11

I Have Decided

3:25

17. I Have Decided

Lord, Thy Word Abideth

1:01

18. Lord, Thy Word Abideth

The Second Coming ▪ When He Comes

3:37

19. The Second Coming ▪ When He Comes

Spread the ข่าวประเสริฐ

3:29

20. Spread the ข่าวประเสริฐ

โรม 10:14,15

0:26

21. โรม 10:14,15

Have You Been to Jesus?

2:06

22. Have You Been to Jesus?

Lord, Thy Word Abideth

1:04

23. Lord, Thy Word Abideth

บันทึกเสียงนี้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ แต่คุณภาพของความชัดเจนสำหรับภาษาและวัฒนธรรมอาจจะไม่ถึงมาตราฐานของ GRN กรุณาแนะนำเราว่าเจ้าของภาษานี้คิดอย่างไรเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1978 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?