ภาษา Di'tsë gu'n xne' minn

ชื่อภาษา: Di'tsë gu'n xne' minn
รหัสภาษา ISO: ztg
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4678
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Di'tsë gu'n xne' minn

Zapotec Zapoteco Xanaguia - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Di'tsë gu'n xne' minn

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Di'tsë gu'n xne' minn) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Di'dz ndzun chen Jesús gu'n ukë' Lucas [Luke]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Di'tsë gu'n xne' minn) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Di'tsë gu'n xne' minn Xti'dz Dios [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Di'tsë gu'n xne' minn) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด Di'tsë gu'n xne' minn

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Di'tsë gu'n xne' minn ผสมบ้าง

Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Di'tsë gu'n xne' minn (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Zapotec, Xanaguía - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Di'tsë gu'n xne' minn

Diidz Ze
Diidz Zë
Di'tse gu'n xne' minn
Sanaguia
Xanaguía Zapotec (ชื่อภาษา ISO)
Zapoteco de Santa Catarina Xanaguia
Zapoteco de Santa Catarina Xanaguía
Zapoteco San Francisco Ozolotepec
Zapoteco, Santa Catarina Xanaguia
Zapoteco Xanaguia
Zapoteco, Xanaguia
Zapotec, Xanaguia

พื้นที่ใช้ภาษา Di'tsë gu'n xne' minn

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Di'tsë gu'n xne' minn

People Groups who speak Di'tsë gu'n xne' minn

Zapoteco, Xanaguia;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Di'tsë gu'n xne' minn

ข้อมูลอื่นๆ: Few Understand Spanish; Bible portions.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ