ภาษา Standard Malay

ชื่อภาษา: Standard Malay
รหัสภาษา ISO: zsm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20489
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Standard Malay

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in มลายูกลาง)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Standard Malay) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Who is God? - Malay - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Standard Malay

标准马来语
標准馬來語

พื้นที่ใช้ภาษา Standard Malay

Malaysia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Standard Malay