ภาษา Unggumi

ชื่อภาษา: Unggumi
รหัสภาษา ISO: xgu
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3718
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Unggumi

Unggumi - Untitled.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Unggumi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Unggumi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Unggumi

ชื่ออื่นสำหรับ Unggumi

Worora
Worora: Unggumi
Worrorra

พื้นที่ใช้ภาษา Unggumi

Australia