ภาษา Me'faa, Malinaltepec

ชื่อภาษา: Me'faa, Malinaltepec
รหัสภาษา ISO: tcf
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3352
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Me'faa, Malinaltepec

Me'faa Malinaltepec - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Me'faa, Malinaltepec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Me'faa, Malinaltepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน


ข่าวประเสริฐ (in Me'phaa, Malinaltepec: Zilacayotitlan)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Me'faa, Malinaltepec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Same both sides except instrumental at end of side A. Songs in Spanish

พระคำแห่งชีวิต (in Me'phaa, Malinaltepec: Zilacayotitlan)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Me'faa, Malinaltepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Me'faa, Malinaltepec

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Me'faa, Malinaltepec ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Me'faa, Malinaltepec (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Me'phaa - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Me'phaa, Malinaltepec - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Me'faa, Malinaltepec

Eastern Tlapanec
Huizapula
Malinaltepec
Malinaltepec Me'phaa
Malinaltepec Tlapanec
Manuwiin
Mañuwíìn
Me'phaa
Me'phaa, Malinaltepec
Mi'pha
Tejocote
Tlapaneco
Tlapaneco Central Bajo
Tlapaneco de Malinaltepec
Tlapaneco: Malinaltepec
Tlapaneco: Tejocote
Tlapaneko

พื้นที่ใช้ภาษา Me'faa, Malinaltepec

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Me'faa, Malinaltepec

People Groups who speak Me'faa, Malinaltepec

Tlapaneco, Malinaltepec;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Me'faa, Malinaltepec

ข้อมูลอื่นๆ: Understand little Spanish; Campesino culture.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ