ภาษา Syriac

ชื่อภาษา: Syriac
รหัสภาษา ISO: syr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16999
ขอบเขตภาษา: Macrolanguage
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Syriac

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Aramaic)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Syriac) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in ܟܠܕܝܐ [Chaldean])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Syriac) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

John (in Aramaic)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Syriac) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Syriac - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Syriac

ܣܘܪܝܝܐ
ܠܫܵܢܵܐ ܣܘܪܝܝܐ
Ancient Syriac
Bahasa Suriah
Classical Syriac
Lishana Atiga
Suryaya
Suryoyo
زبان سریانی
古敘利亞語

พื้นที่ใช้ภาษา Syriac

Iraq
Syria
Turkey

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Syriac