ภาษา Songomeno

ชื่อภาษา: Songomeno
รหัสภาษา ISO: soe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23009
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Songomeno

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Onkutshu)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Osongomeno: Edja Lukunya)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Osongomeno: Ntono)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 2 - Anto wa Ndjambi wa Nkfulu [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 3 - Elonga me Ndjambi [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย] (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Losango la wolo [ข่าวประเสริฐ] (in Onkutshu)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Losango lo wolo [ข่าวประเสริฐ] (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Nkfumbo k’ase Kilisito [The Christian Family, the Church] (in Ohendo)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Songomeno) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ .

ชื่ออื่นสำหรับ Songomeno

Hendo
Lohendo

พื้นที่ใช้ภาษา Songomeno

Congo, Democratic Republic of

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Songomeno

People Groups who speak Songomeno

Songomeno;