ภาษา Russian Sign Language

ชื่อภาษา: Russian Sign Language
รหัสภาษา ISO: rsl
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19239
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Russian Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Russian Sign Language - (The Jesus Film Project)
The Blessing
К кому-то встанет Он лицом - (He will face someone) song with Russian Sign Language
Марк - русский язык жестов (Mark-Russian Sign Lang) - App at GooglePlay Store - (Institute for Bible Translations, Russia)
Ты спас меня - (You Saved Me) song with Russian Sign Language

ชื่ออื่นสำหรับ Russian Sign Language

RSL
Russische Zeichensprache
Russkiy zhestovyi yazyk
Tajik Sign Language
TSL
русский жестовый язык
俄罗斯手语
俄羅斯手語

พื้นที่ใช้ภาษา Russian Sign Language

Russia

People Groups who speak Russian Sign Language

Deaf;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Russian Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.