ภาษา Kriol

ชื่อภาษา: Kriol
รหัสภาษา ISO: rop
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4531
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Kriol

Kriol - The Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kriol

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

1, 2, 3 Jon en Jud

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Bulurrum Jisas

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Denyul [Daniel]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Ekshun Songs [Action เพลง]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Gibit Preis La God [Praise the Lord]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Hebakak [Habakkuk]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Jenasis [Genesis]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Jisas Garra Kambek Igin [Jesus Will Return]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

John Nardoo & Noah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ .

Jonah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Jowal [Joel]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

บุตรน้อยหลงหาย & Kapiolani

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

Labidakas [Leviticus (selections)]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Maika [Micah]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Ola Saams [Psalms]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

เพลง - Rodney Rivers

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Numbers in parenthesis after song titles are song numbers from Kriol Song Buk..

Ruth

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Wen Mi Bradin [When I'm Afraid]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Message, scripture readings and songs..

Wen Wi Sabi Wi Garra Dai [Facing Death]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Wi Garra Weship

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Wi Jidan Mijamet Godwei [Living together God's way]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Methyu [Matthew]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 40th book of the Bible .

Mak [Mark]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 41st book of the Bible .

Luke

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 42nd book of the Bible .

Jon [John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 43rd book of the Bible .

Eks [Acts]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 44th book of the Bible .

Romans

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 45th book of the Bible .

1 Karinthiyans [1 Corinthians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 46th book of the Bible .

2 Karinthiyans [2 Corinthians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 47th book of the Bible .

Galeishans [Galatians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 48th book of the Bible .

Ifeshans [Ephesians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 49th book of the Bible .

Falipiyans [Philippians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 50th book of the Bible .

Kaloshans [Colossians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 51st book of the Bible .

1 Thesaloniyans [1 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 52nd book of the Bible .

2 Thesaloniyans [2 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 53rd book of the Bible .

1 Timathi [1 Timothy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 54th book of the Bible .

2 Timathi [2 Timothy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 55th book of the Bible .

Taidus [Titus]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 56th book of the Bible .

Failiman [Philemon]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 57th book of the Bible .

Hibrus [Hebrews]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 58th book of the Bible .

Jeims [James]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 59th book of the Bible .

1 Pida [1 Peter]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 60th book of the Bible .

2 Pida [2 Peter]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 61st book of the Bible .

1 Jon [1 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 62nd book of the Bible .

2 Jon [2 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 63rd book of the Bible .

3 Jon [3 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 64th book of the Bible .

Jude

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 65th book of the Bible .

Rebaleishan [Revelation]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 66th book of the Bible .

ดาวน์โหลด Kriol

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kriol ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

We Are One ดาวน์โหลด We Are One MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

เริ่มต้นกับพระเจ้า ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol (in Yanyuwa)

ชื่ออื่นสำหรับ Kriol

Roper-Bamyili Creole
澳大利亚克里奥尔语
澳大利亞克裏奧爾語

พื้นที่ใช้ภาษา Kriol

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kriol

People Groups who speak Kriol

Aborigine Creole; Aborigine Creole, Northern; Gugu-Yimidjir;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ