ภาษา Kriol

ชื่อภาษา: Kriol
รหัสภาษา ISO: rop
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4531
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Kriol

Kriol - The Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kriol

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

1, 2, 3 Jon en Jud

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Bulurrum Jisas

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Denyul [Daniel]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Dyudaranami [Deuteronomy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Eksadas [Exodus]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Ekshun Songs [Action เพลง]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Gibit Preis La God [Praise the Lord]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Hebakak [Habakkuk]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Jenasis [Genesis]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Jisas Garra Kambek Igin [Jesus Will Return]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

John Nardoo & Noah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

Jonah

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Jowal [Joel]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

บุตรน้อยหลงหาย & Kapiolani

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

Labidakas [Leviticus (selections)]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Maika [Micah]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Nambas [Numbers (selections)]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Ola Saams [Psalms]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

เพลง - Rodney Rivers

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Numbers in parenthesis after song titles are song numbers from Kriol Song Buk.

Ruth

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Wen Mi Bradin [When I'm Afraid]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Message, scripture readings and songs.

Wen Wi Sabi Wi Garra Dai [Facing Death]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Wi Garra Weship

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Wi Jidan Mijamet Godwei [Living together God's way]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Methyu [Matthew]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 40th book of the Bible

Mak [Mark]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 41st book of the Bible

Luke

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 42nd book of the Bible

Jon [John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 43rd book of the Bible

Eks [Acts]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 44th book of the Bible

Romans

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 45th book of the Bible

1 Karinthiyans [1 Corinthians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 46th book of the Bible

2 Karinthiyans [2 Corinthians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 47th book of the Bible

Galeishans [Galatians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 48th book of the Bible

Ifeshans [Ephesians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 49th book of the Bible

Falipiyans [Philippians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 50th book of the Bible

Kaloshans [Colossians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 51st book of the Bible

1 Thesaloniyans [1 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 52nd book of the Bible

2 Thesaloniyans [2 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 53rd book of the Bible

1 Timathi [1 Timothy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 54th book of the Bible

2 Timathi [2 Timothy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 55th book of the Bible

Taidus [Titus]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 56th book of the Bible

Failiman [Philemon]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 57th book of the Bible

Hibrus [Hebrews]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 58th book of the Bible

Jeims [James]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 59th book of the Bible

1 Pida [1 Peter]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 60th book of the Bible

2 Pida [2 Peter]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 61st book of the Bible

1 Jon [1 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 62nd book of the Bible

2 Jon [2 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 63rd book of the Bible

3 Jon [3 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 64th book of the Bible

Jude

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 65th book of the Bible

Rebaleishan [Revelation]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Kriol) Some or all of the 66th book of the Bible

ดาวน์โหลด Kriol

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kriol ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

We Are One ดาวน์โหลด We Are One MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Kriol

Roper-Bamyili Creole
澳大利亚克里奥尔语
澳大利亞克裏奧爾語

พื้นที่ใช้ภาษา Kriol

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kriol

People Groups who speak Kriol

Aborigine Creole; Aborigine Creole, Northern; Gugu-Yimidjir;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ