ภาษา Quechua, Yauyos

ชื่อภาษา: Quechua, Yauyos
รหัสภาษา ISO: qux
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15884
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Quechua, Yauyos

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Quechua, Yauyos: Madean)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Quechua, Yauyos) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Quechua, Yauyos

Yauyos Quechua

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Yauyos

Peru

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Quechua, Yauyos

People Groups who speak Quechua, Yauyos

Quechua, Yauyos;