ภาษา Poke

ชื่อภาษา: Poke
รหัสภาษา ISO: pof
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23051
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Poke

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Topoke: Western)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Buku 4 [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Iongia-Ongia Elembe Age [God Loves You] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Mbolindo [ข่าวประเสริฐ] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

N° 1: Gepangelo a Iongia ongia [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

N° 2: Ngombe Y'Iongia ongia [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

N° 3: Olonga a ohia bw'Iongia ongia [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

N° 5: Omekama po J'Iongia ongia [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

N° 7: Yesu Mokonji [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

N° 8: Mesala me Moenda Molo [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Yaasanei a mopalesi molene omoete baito batubu lin [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] (in Topoke: Eastern)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Poke) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Poke - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Poke

Pfoke
Puki
Tofoke
Topoke
Tovoke

พื้นที่ใช้ภาษา Poke

Congo, Democratic Republic of

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Poke

People Groups who speak Poke

Poke;