ภาษา Ngul

ชื่อภาษา: Ngul
รหัสภาษา ISO: nlo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23094
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngul

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Kingoli: Lower)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ngul) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Kingoli: Upper)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ngul) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Ngul

Ingul
Ngoli
Nguli
Ngulu
Ngwii

พื้นที่ใช้ภาษา Ngul

Congo, Democratic Republic of

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ngul

People Groups who speak Ngul

Ngoli;