ภาษา Naro

ชื่อภาษา: Naro
รหัสภาษา ISO: nhr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1954
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Naro

Naro - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naro

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Naro) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

NARO Oral Scriptures Set - The Story of God

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Naro) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Tshoa-tshoa se koe 2:15-25 ▪ Xgore-kg'ai 12:1-18 ▪ Tshoa-tshoases koe 3:1-24 ▪ Tshoa-tshoases koe 35:16-29 ▪ Exodus 9:1-Exodus 10:29 ▪ Mataio 3:13-17.

ดาวน์โหลด Naro

ชื่ออื่นสำหรับ Naro

?Ai?e
//Ai//e
ǁAiǁe
Ai ei
?Ai?en
//Ai//en
ǁAiǁen
Ai en
Aikwe
|Aikwe
?Aikwe
/Aikwe
//Aikwe
ǀAikwe
ǁAikwe
Aisan
?Aisan
//Aisan
ǁAisan
Bushman: Central
Central Bushman
Nharo
Nhauru

พื้นที่ใช้ภาษา Naro

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Naro

People Groups who speak Naro

Naro, Nharon;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Naro

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Kung, Understand Kaikau, Afrik., English; Low culture & Literacy. West Botswana and East Namibia. Dry - 400mm rain per year. Traditionally hunter-gatherers, they used to move from place to place, looking for water and food. As opportunities for hunting decrease, more work on farms for white farmners, rearing cattle. Some earn money by making crafts. The government has helped by providing boreholes, medical amenities, school ect. But there are few jobs, and the NARO are looked down upon.

จำนวนประชากร: 10,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 2%

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ