ภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

ชื่อภาษา: Nahuatl, Huasteca Oriental
รหัสภาษา ISO: nhe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3144
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

Náhuatl de la Huasteca Oriental - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

พระคำแห่งชีวิต 2

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด Nahuatl, Huasteca Oriental

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental ผสมบ้าง

Otros Diagnostic (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nahuatl, Huasteca, Eastern - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Náhuatl, Huasteca Oriental - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl Huasteca, Eastern - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Nahuatl Huasteca, Eastern - 1985 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Huasteca Oriental

Azteca: Hidalgo
Eastern Huasteca Aztec
Eastern Huasteca Nahuatl
Huasteca
Huasteca Nahuatl
Mexicano
Mexicano: De La Huasteca
nahuatlahtolli
Nahuatl de Hidalgo
Náhuatl de Hidalgo
Nahuatl de la Huasteca Oriental
Náhuatl de la Huasteca Oriental
Nahuatl, Eastern Huasteca (ชื่อภาษา ISO)
Nahuatl, Huasteca, Eastern

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

กลุ่มคนที่พูด Nahuatl, Huasteca Oriental

Nahuatl, Huasteca Este;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nahuatl, Huasteca Oriental

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Mexicano: Chilac-Altipexi

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ