ภาษา Lutos

ชื่อภาษา: Lutos
รหัสภาษา ISO: ndy
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23072
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lutos

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เป็นเพื่อนของพระเจ้า (in Lutos: Ruto)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Lutos) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'..

พื้นที่ใช้ภาษา Lutos

Central African Republic
Chad

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lutos

People Groups who speak Lutos

Lutos;