ภาษา Khoekhoe

ชื่อภาษา: Khoekhoe
รหัสภาษา ISO: naq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22841
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khoekhoe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Khoekhoegowab [Nama: Damara & Nama])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Khoekhoe) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Khoekhoegowab [Nama: Namibia])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Khoekhoe) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Khoekhoegowab - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Khoekhoe

Bergdamara
Khoekhoegowab
Nama
Namagowab

พื้นที่ใช้ภาษา Khoekhoe

Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Khoekhoe

People Groups who speak Khoekhoe

Gemsbok Nama, Bushman; Nama;