ภาษา Lisu

ชื่อภาษา: Lisu
รหัสภาษา ISO: lis
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22811
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lisu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา (in ลีซูใต้)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เพลง (in ลีซูใต้)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Same both sides..

ข่าวประเสริฐ (in ลีซูขาว)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in ลีซูใต้)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in Lisu: Hei: Luquan)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in Lisu: Western)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Lisu: Deqin)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Program has been voiced disquised..

พระคำแห่งชีวิต (in Lisu: Western)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 1 (in ลีซูใต้)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2 (in ลีซูใต้)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

เพลง and Messages (in ลีซูเหนือ)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Lisu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Creation Animation - (Cosmic Creations)
Jesus Film Project films - Lisu - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Lisu - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Lisu - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Lisu

Chedi
Cheli
Chung
Khae
Leisu
Leshuoopa
Lesuo
Li
Li-Hsaw
Lishu
Lissu
Loisu
Lusu
Yaw Yin
Yeh-Jeh

พื้นที่ใช้ภาษา Lisu

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lisu

People Groups who speak Lisu

Lisu, Black; Lisu, Yobin; Tuwo;