ภาษา Nyindrou

ชื่อภาษา: Nyindrou
รหัสภาษา ISO: lid
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15191
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyindrou

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Lessau)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyindrou) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Nyindrou

Lindau
Lindrou
Nyada
Salien

พื้นที่ใช้ภาษา Nyindrou

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nyindrou

People Groups who speak Nyindrou

Lindrou;