ภาษา Xani

ชื่อภาษา: Xani
รหัสภาษา ISO: hnh
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4002
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Xani

Xani - How to Walk Jesus' Way.mp3

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Xani ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS (in Khwe)
พระคำแห่งชีวิต w/ XANI & TSWANA (in Kwe: Buka)

ชื่ออื่นสำหรับ Xani

|Anda
ǀAnda
//Ani (ชื่อภาษา ISO)
ǁAni
ǁAnikhwe
Bushman: River
Handa
Handadam
Handa-Khwe
Handakwe-Dam
Handa: Xani
River Bushmen
Ts'exa
Ts'ixa
Xani-Khwe

พื้นที่ใช้ภาษา Xani

Botswana

กลุ่มคนที่พูด Xani

Handa, Tsexa;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Xani

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Buka-Khwe,Tswana.

จำนวนประชากร: 1,130

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ