ภาษา Kwini

ชื่อภาษา: Kwini
รหัสภาษา ISO: gww
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3701
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Kwini

Kwini - From Creation to Christ.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwini

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Kwini) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Kwini

ชื่ออื่นสำหรับ Kwini

Cuini
Forrest River
Goonan
Gunin
Gwiini
Gwini
Gwi:ni
Kunan
Wunambal
Wunambal: Gwini

พื้นที่ใช้ภาษา Kwini

Australia