ภาษา Grebo, Central

ชื่อภาษา: Grebo, Central
รหัสภาษา ISO: grv
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23031
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Grebo, Central

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Grebo, Central: Borobo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Grebo, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Grebo, Central: Trembo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Grebo, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides..

Jesus is the Saviour of the World (in Grebo, Central: Borobo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Grebo, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Grebo, Central

Central Grebo

พื้นที่ใช้ภาษา Grebo, Central

Liberia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Grebo, Central

People Groups who speak Grebo, Central

Grebo, Globo;