ภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger

ชื่อภาษา: Fulfulde, Central-Eastern Niger
รหัสภาษา ISO: fuq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9923
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Evangelistic Lessons (in Fulfulde, Centeral-Eastern Niger: Wodaabe)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Health Talks (in Fulfulde, Centeral-Eastern Niger: Wodaabe)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ .

พระคำแห่งชีวิต w/ FULFULDE: Western (in Fulfulde: Dogondoutchi)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Fulfulde, Central Eastern Niger - 2015 SIM Niger & Wycliffe Bible Translators - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Fulfulde, Central-Eastern Niger

Central-Eastern Niger Fulfulde (ชื่อภาษา ISO)
Fula
Fulani
Fulbe
Peul
Peulh

พื้นที่ใช้ภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger

Niger

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Fulfulde, Central-Eastern Niger

People Groups who speak Fulfulde, Central-Eastern Niger

Fulani, Sokoto; Fulani, Wodaabe; Fulbe, Fulani;