ภาษา Djambarrpuyngu

ชื่อภาษา: Djambarrpuyngu
รหัสภาษา ISO: djr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4509
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Djambarrpuyngu

Yolŋu Matha Djambarrpuyngu - Untitled.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Djambarrpuyngu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [เพลง for Spiritual Warfare]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Gapu Walŋamirr [Living Water]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Mixed Songs and brief messages as Voice overs. Mother Basilea's Meditations

Garray Waŋgany Manapul [Unity]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Songs and Scripture to encourage unity and fellowship in the church

Go Limurr Märr-yiŋgathirr [Come Let Us Praise]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Ŋayaŋu-Ḻaymaranhamirr Dhäwu Mala [Comfort]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ SGM - Living with Loss

Ŋurruṉiny เพลงนมัสการ

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Yuṯa Manikay Mala '94 [New เพลง of 1994]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 94

Yuṯa Manikay Mala '97 [New เพลง of 1997]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 97

Mathuyu 5-7 [Sermon on the Mount]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Some or all of the 40th book of the Bible

Djayim [James]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Some or all of the 59th book of the Bible

1 Djon [1 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Some or all of the 62nd book of the Bible

ดาวน์โหลด Djambarrpuyngu

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Djambarrpuyngu ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Djambarrpuyngu

Dhuwal: Djambarrpuyngu
Djambarrpuyŋu
Duwal
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Djambarrpuyngu

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Djambarrpuyngu

People Groups who speak Djambarrpuyngu

Djambarrapuyngu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Djambarrpuyngu

จำนวนประชากร: 2,760

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ