ภาษา Djambarrpuyngu

ชื่อภาษา: Djambarrpuyngu
รหัสภาษา ISO: djr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4509
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Djambarrpuyngu

Yolŋu Matha Djambarrpuyngu - Matthew 6_24_34.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Djambarrpuyngu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [เพลง for Spiritual Warfare]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Gapu Walŋamirr [Living Water]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Mixed Songs and brief messages as Voice overs. Mother Basilea's Meditations.

Garray Waŋgany Manapul [Unity Tape]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Songs and Scripture to encourage unity and fellowship in the church.

Go Limurr Märr-yiŋgathirr [Come Let Us Praise]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Ŋayaŋu-Ḻaymaranhamirr Dhäwu Mala [Comfort Tape]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ SGM - Living with Loss.

Ŋurruṉiny เพลงนมัสการ

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Yuṯa Manikay Mala '94 [New เพลง of 1994]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 94.

Yuṯa Manikay Mala '97 [New เพลง of 1997]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 97.

Mathuyu 5-7 [Sermon on the Mount]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Some or all of the 40th book of the Bible .

Djayim [James]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Some or all of the 59th book of the Bible .

1 Djon [1 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu) Some or all of the 62nd book of the Bible .

ดาวน์โหลด Djambarrpuyngu

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Djambarrpuyngu ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Djambarrpuyngu (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Djambarrpuyngu

Dhuwal: Djambarrpuyngu
Djambarrpuyŋu
Duwal
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Djambarrpuyngu

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Djambarrpuyngu

People Groups who speak Djambarrpuyngu

Djambarrapuyngu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Djambarrpuyngu

จำนวนประชากร: 2,760

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ