ภาษา Cochimia

ชื่อภาษา: Cochimia
รหัสภาษา ISO: coj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2379
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Cochimia

Cochimia - Diagnostic.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cochimia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Cochimia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Cochimia

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Cochimia ผสมบ้าง

Norte Diagnostic [North Mexico Diagnostic] ดาวน์โหลด North Mexico Diagnostic MP3 ในภาษา Cochimia (in Español [Spanish: Mexico])

ชื่ออื่นสำหรับ Cochimia

Cadegomeno
Cadegomeño
Cadegomo
Cochetimi
Cochima
Cochimi (ชื่อภาษา ISO)
Cochimtee
Didiu
Laimon
Laymon
Laymon-Cochimi
Laymonem
San Francesco Saverio Mission
San Francisco Xavier de Vigge-Biaundo Mission
San Francisco Xavier de Viggé-Biaundo Mission
San Javier
San Joaquin
San Joaquín
San Xavier
Tipai

พื้นที่ใช้ภาษา Cochimia

Mexico

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cochimia

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Spanish.