ภาษา Cac'chiquel

ชื่อภาษา: Cac'chiquel
รหัสภาษา ISO: cob
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2776
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Cac'chiquel

Cac'chiquel - One Mediator.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cac'chiquel

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Cac'chiquel) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Cac'chiquel

ชื่ออื่นสำหรับ Cac'chiquel

Amatenango Mam
Cac'chiquel : Mazapa & Amantenango
Cakchiquel Mam
Chicomuceltec (ชื่อภาษา ISO)
Chicomucelteco
Chicomukeltec
Chicomulcelteco
Chicomuseltec
Mam: Tectitan
Mazapa & Amatenango
Mazapa Mam
Teco
Tectiteco

พื้นที่ใช้ภาษา Cac'chiquel

Guatemala
Mexico

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cac'chiquel

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish, Close to Mam.