ภาษา Chinantec, Comaltepec

ชื่อภาษา: Chinantec, Comaltepec
รหัสภาษา ISO: cco
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4816
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Chinantec, Comaltepec

Chinanteco de Comaltepec - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinantec, Comaltepec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chinantec, Comaltepec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .


ข่าวประเสริฐ (in Chinantec, Comaltepec: Tectitlan)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chinantec, Comaltepec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด Chinantec, Comaltepec

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Chinantec, Comaltepec ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Chinantec, Comaltepec (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

New Testament - Chinantec, Comaltepec - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Chinantec, Comaltepec - (Scripture Earth)
The New Testament - Chinanteco de Comaltepec - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinantec, Comaltepec

Chinantec de Comaltepec
Chinanteco de Comaltepec
Comaltepec
Comaltepec Chinantec (ชื่อภาษา ISO)
Jmii'
juu jmiih
San Esteban Tectitlan Chinanteco
Tectitlan Chinanteco

พื้นที่ใช้ภาษา Chinantec, Comaltepec

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chinantec, Comaltepec

People Groups who speak Chinantec, Comaltepec

Chinanteco, Comaltepec;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chinantec, Comaltepec

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Spanish, Close to Central: Quiote.; occult. , few Christain, tr.i.p.

จำนวนประชากร: 1,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ