ภาษา Bassa

ชื่อภาษา: Bassa
รหัสภาษา ISO: bsq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22790
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bassa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Bassa: Central)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bassa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

เป็นเพื่อนของพระเจ้า (in Bassa: Gbor)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bassa) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'.

เป็นเพื่อนของพระเจ้า (in Bassa: Hwengbarkon)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bassa) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'.

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bassa - (The Jesus Film Project)
Oral Bible - Bassa - (Oral Bibles / Kairos)
The New Testament - Bassa (Liberia) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Bassa

Basóò

พื้นที่ใช้ภาษา Bassa

Liberia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bassa

People Groups who speak Bassa

Bassa;