ภาษา Mexicano, Sierra De Puebla

ชื่อภาษา: Mexicano, Sierra De Puebla
รหัสภาษา ISO: azz
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Mexicano, Sierra De Puebla

Náhuat de la Sierra Puebla - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mexicano, Sierra De Puebla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mexicano, Sierra De Puebla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Mexicano, Sierra De Puebla

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mexicano, Sierra De Puebla ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Mexicano, Sierra De Puebla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nahuatl, Sierra De Puebla - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Náhuatl, Highland Puebla - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl Highland Puebla - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mexicano, Sierra De Puebla

Aztec: Sierra
Highland Puebla Nahuatl (ชื่อภาษา ISO)
Mejicano
Mejicano de Zacapoaxtla
Mexicano
Nahuat de la Sierra de Puebla
Náhuat de la Sierra de Puebla
Nahuatlahtolli
Nahuatl: de la Sierra de Puebla
Nahuatl, Highland Puebla
Puebla
Sierra
Sierra Aztec
Sierra de Zacapoaxtla Nahuatl
Sierra Puebla Nahuatl
Sierra Puebla Náhuatl
Zacapoaxtla Nahuat
Zacapoaxtla Náhuat

พื้นที่ใช้ภาษา Mexicano, Sierra De Puebla

Mexico

People Groups who speak Mexicano, Sierra De Puebla

Nahuatl, Puebla Sierra;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mexicano, Sierra De Puebla

ข้อมูลอื่นๆ: 50% Understand SPANISH, MANY U NAHUATL DE VERACRU

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ