ภาษา Zaiwa

ชื่อภาษา: Zaiwa
รหัสภาษา ISO: atb
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22771
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zaiwa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Zaiwa: Kachin)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Zaiwa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Maybe best for Myanmar.

ข่าวประเสริฐ (in Zaiwa: Yunnan)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Zaiwa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Maybe best for use in China.

พระคำแห่งชีวิต (in Zaiwa: Kachin)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Zaiwa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Zaiwa - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Zaiwa - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Zaiwa - 2009 WBT Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Zaiwa

Tsaiva

พื้นที่ใช้ภาษา Zaiwa

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zaiwa

People Groups who speak Zaiwa

Zaiwa, Atsi;