ภาษา Djarrwark

ชื่อภาษา: Djarrwark
ชื่อภาษา ISO: Dayi [dax]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9189
ภาษารัฐ: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

ชื่ออื่นสำหรับ Djarrwark

Daii
Dayi: Djarrwark
Dhay'yi
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Djarrwark

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Djarrwark

ข้อมูลเกี่ยวกับ Djarrwark

ข้อมูลอื่นๆ: Nearly_Extinct.

จำนวนประชากร: 200

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ