ภาษา Chinese, Min Dong: Xinghua

ชื่อภาษา: Chinese, Min Dong: Xinghua
ชื่อภาษา ISO: Chinese, Min Dong [cdo]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8844
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinese, Min Dong: Xinghua

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Foochow - (The Jesus Film Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The Hope Video - Zhōngwén (Chinese) - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Foochow - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Foochow (Chinese, Min Dong) - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Min Dong: Xinghua

Fuqing
Hockchew
Hockchia
Hsinghua
Xinghua

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Min Dong: Xinghua

Brunei
China
Indonesia
Malaysia
Singapore
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chinese, Min Dong: Xinghua

กลุ่มคนที่พูด Chinese, Min Dong: Xinghua

Han Chinese, Hui'an; Han Chinese, Min Dong;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chinese, Min Dong: Xinghua

จำนวนประชากร: 34,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ