ภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

ชื่อภาษา: Mixtec, Ocotepec: Cuquila
ชื่อภาษา ISO: Mixtec, Ocotepec [mie]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6387
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 06387

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

Mixteco group of languages Mixtec Ocotepec Cuquila - The Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ดาวน์โหลด Mixtec, Ocotepec: Cuquila

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila ผสมบ้าง

Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco Cuquila Ocotepec - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mixtec, Ocotepec - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco de Ocotepec - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Ocotepec: Cuquila

Cuquila

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

People Groups who speak Mixtec, Ocotepec: Cuquila

Mixteco, Ocotepec;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Ocotepec: Cuquila

ข้อมูลอื่นๆ: Dialect of Mixtec: Ocotepec?

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ