ภาษา Shughni: Rushani

ชื่อภาษา: Shughni: Rushani
ชื่อภาษา ISO: Shughni [sgh]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6145
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 06145

ตัวอย่างภาษา Shughni: Rushani

Shughni Rushani - Luke chapter 2.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shughni: Rushani

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Luke, Portions

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Shughni: Rushani) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.


พระคำแห่งชีวิต (in Shughni)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Shughni: Rushani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

Luke (Selections) (in Shughni)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Shughni: Rushani) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

ดาวน์โหลด Shughni: Rushani

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Shughni - (The Jesus Film Project)
The Prophets' Story - Shughni - (The Prophets' Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Shughni: Rushani

Oroshani
Roshan
Roshani
Rushan
Rushani
Shughni: Roshani

พื้นที่ใช้ภาษา Shughni: Rushani

Afghanistan
Russia
Tajikistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shughni: Rushani

People Groups who speak Shughni: Rushani

Shughni;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shughni: Rushani

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Tajiki, Understand Russian.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ