ภาษา อาข่า

ชื่อภาษา: อาข่า
รหัสภาษา ISO: ahk
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 529
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา อาข่า

Akha - I Have Decided.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา อาข่า

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต 2

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน


ข่าวประเสริฐ (in อาข่า: ประเทศไทย)

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

พระคำแห่งชีวิต (in อาข่า: ประเทศไทย)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides.

ดาวน์โหลด อาข่า

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Creation Story Animation - (Cosmic Creations)
Jesus Film Project films - Akha - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Akha - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Akha - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Akha - Jaˇ Liꞈ Yaw Shuiꞈ - Thailand Bible Society - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ อาข่า

Ahka
Aini
Aka
Ak'a
Akha (ชื่อภาษา ISO)
Ekaw
Hka Ko
Ikaw
Ikor
Kaw
Khako
Kha Ko
Khao Ikor
Khao Kha Ko
Ko
Yani
Акха
阿卡
阿卡語
阿卡语 (ชื่อภาษาถิ่น)
雅尼語
雅尼语

พื้นที่ใช้ภาษา อาข่า

China
Laos
Myanmar
Thailand
Vietnam

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา อาข่า

People Groups who speak อาข่า

Akha; Akha, Botche; Akha, Chapo; Akha, Eupa; Akha, Kophe; Akha, Kopien; Akha, Luma; Akha, Lylo; Akha, Nuqui; Akha, Nutchi; Akha, Oma; Akha, Pouly; Akha, Tchitcho; Neisu; Pala;

ข้อมูลเกี่ยวกับ อาข่า

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Lao, Thai; Buddhist , Christian; New Testament.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ อาข่า

Don't speak Akha? Our recordings do! - A Christian living in Thailand shares her first experience using GRN materials.