ภาษา Pottangi Ollar Gadaba

ชื่อภาษา: Pottangi Ollar Gadaba
รหัสภาษา ISO: gdb
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4195
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Pottangi Ollar Gadaba

Pottangi Ollar Gadaba - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pottangi Ollar Gadaba

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pottangi Ollar Gadaba) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pottangi Ollar Gadaba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พบพระเจ้าพระผู้สร้าง

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pottangi Ollar Gadaba) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .


พระคำแห่งชีวิต (in Chinna Gadaba)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pottangi Ollar Gadaba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Pottangi Ollar Gadaba

ชื่ออื่นสำหรับ Pottangi Ollar Gadaba

Gadaba
Gadaba, Ollar, Pottangi
Gadaba, Pottangi Ollar
Hallari
Konekor
Konekor Gadaba
Mundli
Ollar
Ollari
ओल्लारी

พื้นที่ใช้ภาษา Pottangi Ollar Gadaba

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pottangi Ollar Gadaba