ภาษา Kwe: Buka

ชื่อภาษา: Kwe: Buka
ชื่อภาษา ISO: Khwedam [xuu]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4000
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04000

ตัวอย่างภาษา Kwe: Buka

Khwedam Kwe Buka - Jesus the Mighty One.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwe: Buka

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ XANI & TSWANA

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย


พระคำแห่งชีวิต (in Khwedam)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด Kwe: Buka

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kwe: Buka ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS (in Khwe)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Xun - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kwe: Buka

Black Bushman
Buga-Kxoe
Buka (ชื่อภาษาถิ่น)
Buka-Khwe
Bushman: River
Cazama
Glanda-Khwe
Hukwe
!Hukwe
Khoe
Kxoe: Buga-Kxoe
Kxoedam
River Bushman
Schekere
Vazama
Xu
Xuhwe
Xun
Zama

พื้นที่ใช้ภาษา Kwe: Buka

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kwe: Buka

กลุ่มคนที่พูด Kwe: Buka

Kxoe, Khwe, Xun;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kwe: Buka

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Xani-Khwe, Some Tswana.

จำนวนประชากร: 500

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ