ภาษา Kwe: Buka

ชื่อภาษา: Kwe: Buka
ชื่อภาษา ISO: Khwedam [xuu]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4000
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04000

ตัวอย่างภาษา Kwe: Buka

Khwedam Kwe Buka - Jesus the Mighty One.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwe: Buka

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ XANI & TSWANA

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Kwe: Buka) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Kwe: Buka

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kwe: Buka ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS MP3 ในภาษา Kwe: Buka (in Khwe)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Xun - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kwe: Buka

Black Bushman
Buga-Kxoe
Buka
Buka-Khwe
Bushman: River
Cazama
Glanda-Khwe
Hukwe
!Hukwe
Khoe
Kxoe: Buga-Kxoe
Kxoedam
River Bushman
Schekere
Vazama
Xu
Xuhwe
Xun
Zama

พื้นที่ใช้ภาษา Kwe: Buka

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kwe: Buka

People Groups who speak Kwe: Buka

Kxoe, Khwe, Xun;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kwe: Buka

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Xani-Khwe, Some Tswana.

จำนวนประชากร: 500

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ