ภาษา Wangurri

ชื่อภาษา: Wangurri
ชื่อภาษา ISO: Dhangu-Djangu [dhg]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3723
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03723

ตัวอย่างภาษา Wangurri

Yolŋu Matha Dhangu Wangurri - Jonah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wangurri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Dhurrkay Singers

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Wangurri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Jonah, Christmas

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Wangurri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

Mandjikayi Praise

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Wangurri) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Mäk [Mark's Gospel]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Wangurri) Some or all of the 41st book of the Bible

ดาวน์โหลด Wangurri

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Wangurri ผสมบ้าง

1 Djon [1 John] ดาวน์โหลด 1 John MP3 ในภาษา Wangurri (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Gapu Walŋamirr [Living Water] ดาวน์โหลด Living Water MP3 ในภาษา Wangurri (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Yuṯa Manikay Mala '94 [New เพลง of 1994] ดาวน์โหลด New เพลง of 1994 MP3 ในภาษา Wangurri (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

ชื่ออื่นสำหรับ Wangurri

Dangu
Dhangu'mi
Dhangu: Wangurri
Djangu
Wanguri
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Wangurri

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wangurri

People Groups who speak Wangurri

Dhangu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Wangurri

จำนวนประชากร: 47

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Wangurri