ภาษา German, Pennsylvania: Non-Amish

ชื่อภาษา: German, Pennsylvania: Non-Amish
ชื่อภาษา ISO: German, Pennsylvania [pdc]
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3367
IETF Language Tag: pdc-x-HIS03367
รหัสสำเนียงของ ROD: 03367

ตัวอย่างภาษา German, Pennsylvania: Non-Amish

German Pennsylvania Non-Amish - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา German, Pennsylvania: Non-Amish

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด German, Pennsylvania: Non-Amish

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Wycliffe Bible Translators - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ German, Pennsylvania: Non-Amish

German, Pennsylvania
Non-Amish Pennsylvania German
Non-Plain Pennsylvania German
Pennsilfaani-Deitsch (ชื่อภาษาถิ่น)
Pennsylvania Deitsh
Pennsylvania Dutch
Pennsylvania German (ชื่อภาษา ISO)
Pennsylvanisch
Pennsylvanish

พื้นที่ใช้ภาษา German, Pennsylvania: Non-Amish

Canada
Costa Rica
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา German, Pennsylvania: Non-Amish

ข้อมูลเกี่ยวกับ German, Pennsylvania: Non-Amish

ข้อมูลอื่นๆ: Understand English (Canada & U.S.A.), Spanish (Costa Rica); Literate.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ