ภาษา Mazatec, Jalapa de Diaz

ชื่อภาษา: Mazatec, Jalapa de Diaz
รหัสภาษา ISO: maj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2918
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Mazatec, Jalapa de Diaz

Mazatec Jalapa de Diaz - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mazatec, Jalapa de Diaz

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Mazatec, Jalapa de Diaz

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mazatec, Jalapa de Diaz ผสมบ้าง

Otros Diagnostic (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Mazatec, Jalapa de Díaz - (Scripture Earth)
The New Testament - Mazateco, Jalapa de Diaz - 2013 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mazatec, Jalapa de Diaz

Jalapa de Diaz
Jalapa De Díaz Mazatec
Lowland Mazatec
Mazateco del Este Bajo
Mazateco de San Felipe Jalapa de Diaz
Mazateco de San Felipe Jalapa de Díaz
Mazateco: San Felipe Jalapa de Diaz
Ntaxjo

พื้นที่ใช้ภาษา Mazatec, Jalapa de Diaz

Mexico

People Groups who speak Mazatec, Jalapa de Diaz

Mazateco, Jalapa de Diaz;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mazatec, Jalapa de Diaz

ข้อมูลอื่นๆ: 75%Monolingual; Understand Spanish, M.: Huat.de Jim.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ