ภาษา Mixe, Juquila

ชื่อภาษา: Mixe, Juquila
รหัสภาษา ISO: mxq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2728
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Mixe, Juquila

Mixe Juquila - One Mediator between God and Man.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixe, Juquila

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ TEPANTLALI, PUXMETECON

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixe, Juquila) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes TEPANTLALI and PUXMETECON..

ดาวน์โหลด Mixe, Juquila

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixe, Juquila ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ MIXE: Alta ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ MIXE: Alta MP3 ในภาษา Mixe, Juquila (in Mixe, Quetzaltepec)

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Mixe, Juquila (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Mixe, Juquila - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixe de San Juan Juquila - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixe, Juquila

Ayuk
Chemaltepec
Juquila Mixe
Juquila Mixes
Mixe de Juquila
Mixe: Juqila Mixes
Mixe, Juquila: Juquila Mixe
Mixe, Juquila: Ocotepec Mixe
Mixe: La Candelaria
Mixe: Puxmetecan/Cotzocon
Mixe: Puzmetcan
Mixe: San Pedro
Mixe: San Pedro Ocotepec
Mixe: Tepantlali
Mixe: Terantlali
Mixe: Zacatepec Group
Ocotopec Mixe
Ot
Otzolotepec
San Pedro Ocotepec
South Central Mixe
Tepantlali
Zacatepec
Zacatepec Group

พื้นที่ใช้ภาษา Mixe, Juquila

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixe, Juquila

People Groups who speak Mixe, Juquila

Mixe, Juquila;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixe, Juquila

ข้อมูลอื่นๆ: Many understand SPANISH, MIXE: OTHER DIALECTS

จำนวนประชากร: 9,290

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ