ภาษา Northwestern !Kung

ชื่อภาษา: Northwestern !Kung
ชื่อภาษา ISO: Northwestern !Kung [vaj]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23779
ภาษารัฐ: Not Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Northwestern !Kung

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Includes an Afrikaans song..

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน With Afrikaans titles and references.

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Includes an Afrikaans song..

ข่าวประเสริฐ (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in !Kung Mangetti Dune)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in !Kung Ekoka)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต w/ LUCHAZI (in !Kung)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes LUCHAZI..

1. Genesis (in !Kung Mangetti Dune)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) Some or all of the 1st book of the Bible God maak alles, Genesis 1 ▪ God maak die mens, Genesis 2 ▪ Die Mens val in sonde, Genesis 3 ▪ Kain en Abel, Genesis 4 ▪ Die nageslag van Adam tot by Noag, Genesis 5 ▪ Die Verhaal van Noag, Genesis 6 ▪ Die toring van Babel; die nágeslag van Sem tot by Abram, Genesis 11 ▪ Die roeping van Abram, Genesis 12 ▪ Abram red Lot en ontmoet Melgisedek, Genesis 14 ▪ Die Engele red vir Lot en sy huisgesin, Genesis 19 ▪ God toets vir Abraham, Genesis 22 ▪ Jakob kom weer by Bet-El, Genesis 35:1-15 ▪ Farao se Drome, Genesis 41.

2. Exodus (in !Kung Mangetti Dune)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) Some or all of the 2nd book of the Bible Moses se geboorte en opvoeding, Eksodus 2 ▪ God openbaar Hom aan Moses, Eksodus 3 ▪ Die Pasga, Eksodus 12.

4. Numbers (in !Kung Mangetti Dune)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Northwestern !Kung) Some or all of the 4th book of the Bible Numbers 13:1-13.

พื้นที่ใช้ภาษา Northwestern !Kung

Angola

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Northwestern !Kung

People Groups who speak Northwestern !Kung

Vasekela Bushman;