ภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

ชื่อภาษา: Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción
ชื่อภาษา ISO: Mazatec, Huautla [mau]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21145
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 21145

ตัวอย่างภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

Mazatec Huautla Santa Maria la Asunción - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Palabras de Vida [พระคำแห่งชีวิต]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mazateco, Huautla De Jimenez - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mazatec, Huautla de Jiménez - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asuncion

พื้นที่ใช้ภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

People Groups who speak Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

Mazateco, Huautla;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mazatec, Huautla: Santa Maria la Asunción

ข้อมูลอื่นๆ: Dialect name not in Ethnologue, but affinity with the San Mateo Yoloxochitlán dialect of Huautla.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ