ภาษา Tabassaran: North Tabasaran

ชื่อภาษา: Tabassaran: North Tabasaran
ชื่อภาษา ISO: Tabassaran [tab]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17006
ภาษารัฐ: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tabassaran: North Tabasaran

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

How to Know God (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tabassaran: North Tabasaran) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

Jesus Story (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tabassaran: North Tabasaran) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์

Luke (in табасаран чiал [Tabassaran])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tabassaran: North Tabasaran) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tabassaran - (The Jesus Film Project)
Prodigal Son - Блудный сын - Табасаран - Tabassaran - (37Stories)
The Jesus Story (audiodrama) - Tabassaran - (The Jesus Film Project)
The Prophets' Story - Tabassaran (табасаран чiал) - (The Prophets' Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Tabassaran: North Tabasaran

Khanag
North Tabasaran

พื้นที่ใช้ภาษา Tabassaran: North Tabasaran

Russia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tabassaran: North Tabasaran

People Groups who speak Tabassaran: North Tabasaran

Tabassarian;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tabassaran: North Tabasaran

จำนวนประชากร: 96,000