ภาษา Ruli: Western Ruli

ชื่อภาษา: Ruli: Western Ruli
ชื่อภาษา ISO: Ruuli [ruc]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16109
ภาษารัฐ: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ruli: Western Ruli

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ruruuli-Runyala - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Ruli: Western Ruli

Western Ruli

พื้นที่ใช้ภาษา Ruli: Western Ruli

Uganda

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ruli: Western Ruli

People Groups who speak Ruli: Western Ruli

Baruli;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ruli: Western Ruli

จำนวนประชากร: 68,010

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ