ภาษา Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

ชื่อภาษา: Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic
ชื่อภาษา ISO: Mandaic [mid]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13581
ภาษารัฐ: Extinct
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

John Chapter 1 - Mandaean - (EveryTongue.com)

ชื่ออื่นสำหรับ Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

Iraqi Neo-Mandaic

พื้นที่ใช้ภาษา Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

Iran
Iraq

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

People Groups who speak Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

Mandeaen;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mandaic: Iraqi Neo-Mandaic

จำนวนประชากร: 800