ภาษา Ladakhi: Leh

ชื่อภาษา: Ladakhi: Leh
ชื่อภาษา ISO: Ladakhi [lbj]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12657
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 12657

ตัวอย่างภาษา Ladakhi: Leh

Ladakhi Leh - Genesis chapter 1.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ladakhi: Leh

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Mark

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 41st book of the Bible .

རོམ༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌། [Romans]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 45th book of the Bible .

ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 1། [1 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 52nd book of the Bible .

ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 2། [2 Thessalonians]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 53rd book of the Bible .

ཏི༌མོ༌ཐི༌ 1། [1 Timothy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 54th book of the Bible .

ཏི༌མོ༌ཐི༌ 2། [2 Timothy]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 55th book of the Bible .

ཏི༌ཏུས༌། [Titus]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 56th book of the Bible .

ཕི༌ལི༌མོན༌། [Philemon]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 57th book of the Bible .

པི༌ཏྲར༌ 1། [1 Peter]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 60th book of the Bible .

པི༌ཏྲར༌ 2། [2 Peter]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 61st book of the Bible .

ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 1། [1 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 62nd book of the Bible .

ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 2། [2 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 63rd book of the Bible .

ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 3། [3 John]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 64th book of the Bible .

ཡ༌དཱ༌། [Jude]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ladakhi: Leh) Some or all of the 65th book of the Bible .

ดาวน์โหลด Ladakhi: Leh

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ladakhi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Ladakhi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Ladakhi: Leh

Central Ladakhi
Leh
लद्दाखी : लेह

พื้นที่ใช้ภาษา Ladakhi: Leh

China
India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ladakhi: Leh

People Groups who speak Ladakhi: Leh

Arghun; Bedar, Buddhist; Bedar, Muslim; Ladakhi, Christian; Makhmi; Mangrik; Mon of Kashmir; Nubra; Rigzong;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ladakhi: Leh

จำนวนประชากร: 50,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ