ภาษา Krahn, Western: Pewa

ชื่อภาษา: Krahn, Western: Pewa
ชื่อภาษา ISO: Krahn, Western [krw]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12340
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Krahn, Western: Pewa

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Krahn, Western - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Krahn, Western: Pewa

Peewa
Pewa

พื้นที่ใช้ภาษา Krahn, Western: Pewa

Côte d'Ivoire
Liberia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Krahn, Western: Pewa

People Groups who speak Krahn, Western: Pewa

Krahn, Western;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Krahn, Western: Pewa

จำนวนประชากร: 60,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ